Ultra primer

Farba wzmacnia powierzchniowo podłoże i poprawia przyczepność warstwy farby nawierzchniowej oraz zmniejsza jej zużycie. Stosowanie farby gruntująco-podkładowej ułatwia nanoszenie kolejnych warstw farby nawierzchniowej poprzez wyrównanie chłonności podłoża i ujednorodnienie rodzajowe. Szczególnie zalecane jest stosowanie farby na podłożach niespójnych o różnej chłonności i kolorystyce. Ekologiczna i przyjazna środowisku. Farba nie emituje do atmosfery lotnych związków organicznych (VOC) oraz rozpuszczalników. Ultra Primer jest produkowany w Szwecji.