Betoprime

Specjalnie stworzona farba podkładowa o bardzo dobrej przyczepności. Betoprime wchodzi w reakcję z alkalia (zasadą) w podłożu co powoduje wzmocnienie i poprawia zespolenie podłoża. Po przez reakcje z zasadą w podłożu przestrzenie kapilarne będą mniejsze co pomoże powierzchni lepiej oddychać. Stosować na surowe i niespójne podłoże. Betoprime jest produkowana w Szwecji.